[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...On Sep 15, 2011 at 05:19pm, Nguyen Vu Hung wrote:
> Ngày 9/15/2011 5:10 PM, Truong Anh. Tuan viết:
> >Hưng nói nhăng quậy gì đấy?:)
> >Thế nào gọi là "ngôn ngữ không quá phụ thuộc platform" (bao gồm cả .NET
> >nữa cơ chứ! :D)
> Bác Tuấn thử convert lập trình viên .NET sang Java (chưa nói gì đến
> PHP) mà xem :) bó tay luôn.
bác Hưng nói khó hiểu quá, convert nghĩa là sao. Nói chung thì /me hiểu 
là những lập trình viên quen với những ngôn ngữ platform dependency như 
.NET, Objective-C thì không chịu chuyển sang dùng linux???

> 
> Có vô vàn lý do họ không chịu, một trong những lý do đo là mindset
> của họ bị ảnh hưởng
> bởi MS quá nặng: Build chương trình hệ thống là phải dùng tool to,
> của hãng xịn, đắt tiền,
> có hỗ trợ (và hệ quả là mã đóng)
> 
/me không nghĩ thế. Ngôn ngữ gì cũng chỉ là công cụ. Vấn đề dùng công cụ 
để làm gì. Nếu việc cần làm mà có thể sử dụng nhưng công cụ mà mình đã 
quen thuộc, master thì tội gì không làm. Hơn là dùng những công cụ mình 
không quen, phải học để rồi mất 6 tháng cho một công việc 1 tháng với 
công cụ mình đã quen. 

Hoang

-- 
Them as has, gets.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U