[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Ngày 9/16/2011 8:56 AM, Hoang Tran viết:
bác Hưng nói khó hiểu quá, convert nghĩa là sao.
Vài ví dụ về convert

1. Đế chế: Đồng chí pháp sư ố la la convert quân địch thành quân ta
2. Biến người iu thằng khác thành vợ mình
3. Các nhà truyền giáo đổ bộ vào bờ biển Việt Nam và convert dân
    Phật Giáo thành Thiên Chúa Giáo/Cơ Đốc Giáo.

Nói chung thì /me hiểu
là những lập trình viên quen với những ngôn ngữ platform dependency như
.NET, Objective-C thì không chịu chuyển sang dùng linux???
Có 2 khái niệm hơn lung tung mình chưa giải thích rõ

1. Platfrom (thôi gọi là OS đi): Những người dùng hệ điều hành mở như Linux/BSD sáng tạo, thích chọc ngoáy, tìm hiểu nguồn cơn thấu đáo hơn "dân" Windows dạy gì biết đấy.
2. Ngôn ngữ lập trình: Tương tự, lập trình viên Scheme, Ruby, Python
(đặc biệt là freelance)
 sẽ được đánh giá cao hơn những người học .NET (nhất là bỏ tiền ra
học những khóa cao đẳng, ngắn hạn)
 Mình đánh giá những đồng chí lập trình ASP bằng Dreamweaver hay
.NET bằng code smith là thiếu sáng tạo.
Triết lý Unix nằm ở đấy: Nhỏ, gọn, mở hết và hiểu hết.

Vì thế convert từ dân lập trình .NET sang mã mở khó lắm: Học cứ đòi tool to vật, xịn để gen một
cái là ra khung chương trình luôn (nhưng sau này không biết đâu là lần)

Có vô vàn lý do họ không chịu, một trong những lý do đo là mindset
của họ bị ảnh hưởng
bởi MS quá nặng: Build chương trình hệ thống là phải dùng tool to,
của hãng xịn, đắt tiền,
có hỗ trợ (và hệ quả là mã đóng)

/me không nghĩ thế. Ngôn ngữ gì cũng chỉ là công cụ. Vấn đề dùng công cụ
để làm gì. Nếu việc cần làm mà có thể sử dụng nhưng công cụ mà mình đã
quen thuộc, master thì tội gì không làm. Hơn là dùng những công cụ mình
không quen, phải học để rồi mất 6 tháng cho một công việc 1 tháng với
công cụ mình đã quen.
Xem trên.

Trade off giữa nhiều yếu tố: Thời gian phát triển, (trình độ) nhân sự, tiền bạc, chất lượng,
sự dễ mở rộng triển khai về sau, tính mở của chương trình/hệ thống...

Với mình thì tính mở là quan trọng nhất; có thể các thứ khác lấy nó.

BR,

Vũ Hưng