[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnVào ngày 16/09/2011, Hoang Tran <[email protected]> viết:
>>
> [OT] Thế nào thì được gọi là chuyên gia thế ;;-)
>

Chẳng lẽ thời nay vẫn còn những cao thủ võ lâm lên núi quy ẩn giang hồ
tu luyện được hả đại ca. Dù gì thì cũng phải nghiên cứu một môn bí
kiếp võ công nào đó để truyền lại, ít nhất là cho đệ tử sau này ;)).
Chứ chẳng lẽ cứ mãi võ mua vui hoài ... Nói chung mấy siêu nhân ở
vnoss thì nguy hiểm lắm cứ email riêng với nhau thôi :p. ^^

-- 
OpenPGP key: D1495710