[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnNgày 9/16/2011 8:32 AM, Hoang Tran viết:
chỉ mới tìm hiểu về embedded system thôi nhưng biết được con số những
>  người
>  Việt Nam tham gia vào chúng không nhỏ, nếu chỉ đơn giản là lấy phần mềm về
>  sử dụng, đọc hướng dẫn và đọc code thì xin lỗi mình không dám gọi những
>  người ấy là chuyên gia, vì họ chỉ làm điều bình thường mà bất kì sinh viên
>  nào có thể làm được.
>
[OT] Thế nào thì được gọi là chuyên gia thế ;;-)
Chuyên gia: expert, người có kiến thức và kỹ năng cao hoặc chuyên biệt về một mảng nào đó.
# Vế sau "hoặc" là em tự thêm vào.

Em hiểu là có "chuyên gia" sysadmin nhưng không giỏi/rành Linux bằng bác.
Nên bác sẽ phản đối: Thế mà cũng gọi là chuyên gia à? :)

Ừ thì dù sao họ cũng là expert *wanna-be*.

# expert wanna-be cũng là expert = chuyên gia

Sau vài năm họ sẽ là chuyên gia (có thể không đủ thông minh, tố chất),
hoặc ngã ngựa, chuyển nghành trước khi thành chuyên gia.

IMO, nếu bác có thời gian thì đưa ra ý kiến tham luận có chiều sâu luôn sẽ hiệu quả hơn.
BR,

Vũ Hưng