[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...> 1. Platfrom (thôi gọi là OS đi): Những người dùng hệ điều hành mở
> như Linux/BSD
>    sáng tạo, thích chọc ngoáy, tìm hiểu nguồn cơn thấu đáo hơn "dân"
> Windows dạy gì biết đấy.
> 
Nói chung thì những phát biểu kiểu này chỉ là cảm tính, /me phát biểu 
cũng thế luôn. Và độ tin cậy của phát biểu này của bác là không cao 
(theo /me). Sáng tạo thì không chắc, thích chọc ngoáy và tìm hiểu "nguồn 
cơn thấu đáo" thì cứ tạm coi cảm tính là có vẻ đúng. Nhưng mà theo đánh 
giá của /me là dân Linux user là thầy bói xem voi, đôi khi sờ được cái 
đuôi tưởng là cả con voi ;-) Mà nói người dùng Windows dạy gì biết đấy 
là không đúng. Những người lập trình hệ thống trên Windows hiểu rất 
tường tận bên trong Windows (tất nhiên không phải từng dòng code). Mà cơ 
bản phần lớn Windows user biết những gì cần biết để làm được việc ;-)  

> 2. Ngôn ngữ lập trình: Tương tự, lập trình viên Scheme, Ruby, Python
> (đặc biệt là freelance)
>     sẽ được đánh giá cao hơn những người học .NET (nhất là bỏ tiền
> ra học những khóa cao đẳng, ngắn hạn)
>     Mình đánh giá những đồng chí lập trình ASP bằng Dreamweaver hay
> .NET bằng code smith là thiếu sáng tạo.
> 
Ở câu đầu, /me sẽ đánh giá bác không phải là lập trình viên biết nhìn 
người ;-) và có thể chẳng phải là lập trình viên giỏi :-P Câu hai thì 
mình không biêtes chi tiết ASP, Dreamweaver hay codesmith nên không bình 
luận. 

> Triết lý Unix nằm ở đấy: Nhỏ, gọn, mở hết và hiểu hết.
> 
> Vì thế convert từ dân lập trình .NET sang mã mở khó lắm: Học cứ đòi
> tool to vật, xịn để gen một
> cái là ra khung chương trình luôn (nhưng sau này không biết đâu là lần)
> 
Chuyển một người lập trình viên C sang .NET cũng khó lắm. Tìm hiểu mấy 
hàm bên trong hoạt động thế nào mất cả buổi chứ chẳng chơi. Thực tế một 
người bạn /me làm C++ (visual C++) mà sang code .NET đã không chịu nổi 
rồi. 

> >
> >>Có vô vàn lý do họ không chịu, một trong những lý do đo là mindset
> >>của họ bị ảnh hưởng
> >>bởi MS quá nặng: Build chương trình hệ thống là phải dùng tool to,
> >>của hãng xịn, đắt tiền,
> >>có hỗ trợ (và hệ quả là mã đóng)
> >>
> >/me không nghĩ thế. Ngôn ngữ gì cũng chỉ là công cụ. Vấn đề dùng công cụ
> >để làm gì. Nếu việc cần làm mà có thể sử dụng nhưng công cụ mà mình đã
> >quen thuộc, master thì tội gì không làm. Hơn là dùng những công cụ mình
> >không quen, phải học để rồi mất 6 tháng cho một công việc 1 tháng với
> >công cụ mình đã quen.
> Xem trên.
> 
> Trade off giữa nhiều yếu tố: Thời gian phát triển, (trình độ) nhân
> sự, tiền bạc, chất lượng,
> sự dễ mở rộng triển khai về sau, tính mở của chương trình/hệ thống...
> 
> Với mình thì tính mở là quan trọng nhất; có thể các thứ khác lấy nó.

Với người khác thì khác

Hoang

-- 
Some people have a great ambition: to build something
that will last, at least until they've finished building it.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U