[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 20112011/9/16 Ky0 <[email protected]>:
> anh em SaigonLUG chắc phải đầu tư thêm một quán cafe OSS chứ nhỉ!
> Bên tinhte có cafe tinh tế, Bên HDVietNam có cafe HD Sai Gon.
>
Nói thì dễ chứ làm thì khó đấy. Như cái group này chỉ có enthusiasts
tụ tập thẩm du hội đồng với nhau thôi. Mà thẩm du thì IRC, mailing
list thẩm du cũng có thể sướng y như quán cà phê vậy. Khi nào có nhu
cầu mua bán, khoe device thì còn may ra... :-)

> Lúc đó anh em có khi thường xuyên gặp mặt trao đổi kỹ thuật cũng như cuộc
> sống cũng khá hay!-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn