[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vn
Vào 10:29 Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Hoang Tran <[email protected]> đã viết:
Thực ra /me chỉ muốn hỏi Trúc xem thế nào thì mới gọi là chuyên gia
ngoài việc đọc hướng dẫn và đọc code. Chắc thêm vụ fix bug, hay thậm chí
modify code. Hay chuyên gia là phải viết cái software from scratch, hay
là viết tool cho người khác sử dụng, hay là chuyên gia phải lao vào
kernel. Đấy là trong embedded ... còn thế nào là sysadmin "expert" nữa
Em nói về chuyên gia ở đây vì An nói có những người dùng làm việc cực sâu về Linux mà không quan tâm nó đến từ đâu. Nhưng em khẳng định họ chẳng thể là một chuyên gia được. Học là một công việc tương tác chứ chẳng phải 1 chiều như nền giáo dục hiện tại của ta. Bản thân em cũng thấy được những người sysadm chịu khó hoạt động với cộng đồng mã nguồn mở nó khác nhau với một người chỉ thụ động là đọc và tìm hiểu chỗ nào, có khi khác nhau cũng ở chỗ tư duy của họ về vấn đề.
Nhưng ở đây An cũng nói 1 chút về chiều sâu ... Làm việc về Linux mà sâu là sâu theo hướng nào và cỡ nào, có đến cỡ ngồi viết module, driver cho thiết bị và port nó chạy trên nền tảng khác hay không? Và khi xuống tới những tầng sâu ấy thì việc commit cũng khó thấy và các triết lý về mã nguồn mở họ cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng họ cũng đóng góp 1 điều: góp phần đưa Linux đến càng nhiều thiết bị và đến tay người dùng mà họ không hề hay biết.

--
OpenPGP key: D1495710