[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vn> Em nói về chuyên gia ở đây vì An nói có những người dùng làm việc cực sâu về
> Linux mà không quan tâm nó đến từ đâu. Nhưng em khẳng định họ chẳng thể là
> một chuyên gia được.

Mình không tin là tồn tại những người như vậy. Hiểu sâu về 1 hệ thống
thì không chỉ đọc tài liệu, mà còn phải đi google chết cha. Mà như vậy
chắc chắn phải biết ít nhiều về các vấn đề tồn đọc, các lỗi đã/đang/sẽ
được giải quyết.

Hay ý là nói một "chiên gia" Debian thì phải biết lịch sử, biết các
đời project leader, biết DFSG (thực ra mình không nghĩ ai hiểu sâu về
Debian mà không biết cái này) bằng cách lên Wiki nghiền ngẫm? Hay đơn
giản là hiểu sâu về Debian theo kiểu cơm áo gạo tiền chứ chẳng có hứng
thú gì với nó?

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/2011/9/16 Le Kien Truc <[email protected]>:
>
> Vào 10:29 Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Hoang Tran <[email protected]> đã
> viết:
>>
>> Thực ra /me chỉ muốn hỏi Trúc xem thế nào thì mới gọi là chuyên gia
>> ngoài việc đọc hướng dẫn và đọc code. Chắc thêm vụ fix bug, hay thậm chí
>> modify code. Hay chuyên gia là phải viết cái software from scratch, hay
>> là viết tool cho người khác sử dụng, hay là chuyên gia phải lao vào
>> kernel. Đấy là trong embedded ... còn thế nào là sysadmin "expert" nữa
>
> Em nói về chuyên gia ở đây vì An nói có những người dùng làm việc cực sâu về
> Linux mà không quan tâm nó đến từ đâu. Nhưng em khẳng định họ chẳng thể là
> một chuyên gia được. Học là một công việc tương tác chứ chẳng phải 1 chiều
> như nền giáo dục hiện tại của ta. Bản thân em cũng thấy được những người
> sysadm chịu khó hoạt động với cộng đồng mã nguồn mở nó khác nhau với một
> người chỉ thụ động là đọc và tìm hiểu chỗ nào, có khi khác nhau cũng ở chỗ
> tư duy của họ về vấn đề.
> Nhưng ở đây An cũng nói 1 chút về chiều sâu ... Làm việc về Linux mà sâu là
> sâu theo hướng nào và cỡ nào, có đến cỡ ngồi viết module, driver cho thiết
> bị và port nó chạy trên nền tảng khác hay không? Và khi xuống tới những tầng
> sâu ấy thì việc commit cũng khó thấy và các triết lý về mã nguồn mở họ cũng
> chẳng quan tâm mấy. Nhưng họ cũng đóng góp 1 điều: góp phần đưa Linux đến
> càng nhiều thiết bị và đến tay người dùng mà họ không hề hay biết.
>
> --
> OpenPGP key: D1495710
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>