[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2011Ngày 9/16/2011 10:26 AM, An NGUYEN viết:
Nói thì dễ chứ làm thì khó đấy. Như cái group này chỉ có enthusiasts
tụ tập thẩm du hội đồng với nhau thôi. Mà thẩm du thì IRC, mailing
list thẩm du cũng có thể sướng y như quán cà phê vậy. Khi nào có nhu
cầu mua bán, khoe device thì còn may ra...
Hoạt động offline (quan trọng) khác online.

Khoe hàng online có ai nhìn thấy đâu mà sướng nhỉ?

Mà khoe đứa con tinh thần của mình sướng hơn khoe của. hehe.

SGLUGers cứ đi off gặp nhau, cãi nhau nhiều đi ra, sẽ ra vân đề.

BR,

Vũ Hưng