[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnOn Fri, 16 Sep 2011 10:02:37 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Ngày 9/16/2011 9:48 AM, Le Kien Truc viết:
> > Vào ngày 16/09/2011, Hoang Tran<[email protected]>  viết:
> >> [OT] Thế nào thì được gọi là chuyên gia thế ;;-)
> >>
> > Chẳng lẽ thời nay vẫn còn những cao thủ võ lâm lên núi quy ẩn
> > giang hồ tu luyện được hả đại ca. Dù gì thì cũng phải nghiên cứu
> > một môn bí kiếp võ công nào đó để truyền lại, ít nhất là cho đệ
> > tử sau này ;)). Chứ chẳng lẽ cứ mãi võ mua vui hoài ... Nói chung
> > mấy siêu nhân ở vnoss thì nguy hiểm lắm cứ email riêng với nhau
> > thôi :p. ^^
> >
> Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not know

Lão Tử nói tiếng Anh hả trời. Giỏi quá :D

j/k

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115