[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnNgày 9/16/2011 12:42 PM, Anh K. Huynh viết:
Em nói về chuyên gia ở đây vì An nói có những người dùng làm việc
>  cực sâu về Linux mà không quan tâm nó đến từ đâu. Nhưng em khẳng
>  định họ chẳng thể là một chuyên gia được.
Cái câu của An tự nó mâu thuẫn mà (mình có một bài viết rồi 0 biết có
ai đọc chưa). Đã nói làm việc "cực sâu" mà "không quan tâm" -- một
phát biểu hoàn toàn cảm tính không đáng để quan tâm và cãi nhau thế
này...
Ý của Trúc là:
Có người dùng không thích mã mở nhưng vẫn làm việc hàng ngày, rất chuyên sâu vào kỹ thuật
và có khi họ không (cần) để ý rằng họ đang làm việc với mã mở và rằng
họ cũng không quan tâm đến chuyện đóng/mở
hay cộng đồng này nọ.

Người như thế có lẽ hiếm. Không "quan tâm" thì liệu có thể đủ motivation để chuyên sâu không?
Có lẽ không.

BR,

Vũ Hưng