[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnOn Fri, 16 Sep 2011 13:15:48 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Ngày 9/16/2011 12:42 PM, Anh K. Huynh viết:
> >> Em nói về chuyên gia ở đây vì An nói có những người dùng làm việc
> >> >  cực sâu về Linux mà không quan tâm nó đến từ đâu. Nhưng em
> >> > khẳng định họ chẳng thể là một chuyên gia được.
> > Cái câu của An tự nó mâu thuẫn mà (mình có một bài viết rồi 0
> > biết có ai đọc chưa). Đã nói làm việc "cực sâu" mà "không quan
> > tâm" -- một phát biểu hoàn toàn cảm tính không đáng để quan tâm
> > và cãi nhau thế này...
> Ý của Trúc là:
> Có người dùng không thích mã mở nhưng vẫn làm việc hàng ngày, rất
> chuyên sâu vào kỹ thuật
> và có khi họ không (cần) để ý rằng họ đang làm việc với mã mở và
> rằng họ cũng không quan tâm đến chuyện đóng/mở
> hay cộng đồng này nọ.
> 
> Người như thế có lẽ hiếm. Không "quan tâm" thì liệu có thể đủ
> motivation để chuyên sâu không?
> Có lẽ không.


Ây da, ông bà nói "tam sao thất bản (bổn)" quả không sai. Ý gốc của
An, thế này:

	"> Mình muốn đề cập một thực tế là có những system admin,
	system architecture, system developer làm việc cực sâu với
	Linux nhưng không bao giờ quan tâm xem sản phẩm đó đên từ đâu.  "

Bác NVH "khịa" ra như thế, không phải ý của An là nó giận à nghe!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115