[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnNgày 9/16/2011 1:52 PM, Anh K. Huynh viết:
Người như thế có lẽ hiếm. Không "quan tâm" thì liệu có thể đủ
>  motivation để chuyên sâu không?
>  Có lẽ không.
Ây da, ông bà nói "tam sao thất bản (bổn)" quả không sai. Ý gốc của
An, thế này:
Đây là ý của An, không phải của Trúc.
Mấy ổng sờ vào các chân khác nhau của con voi rồi.

	">  Mình muốn đề cập một thực tế là có những system admin,
	system architecture, system developer làm việc cực sâu với
	Linux nhưng không bao giờ quan tâm xem sản phẩm đó đên từ đâu.  "
Không bao giờ quan tâm: Cần xem lại phát ngôn này.

Mình nghĩ là:
 - Họ rành các sản phẩm, kể cả đóng/mở.
- Họ ở mức thượng thừa, họ quan tâm tấm "giải pháp", "được việc" hơn là đóng mở.
 - Một hệ sinh thái có cả đóng lẫn mở cũng có điểm hay của nó.

Thử hỏi các bạn:
Để dễ quản trị, Oracle DBA thích chạy trên Unix-like hay Windows?


Bác NVH "khịa" ra như thế, không phải ý của An là nó giận à nghe!
Nó giận lâu rồi :)

BR,

Vũ Hưng