[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vnLe 16/09/2011 08:50, Anh K. Huynh a écrit :
> On Fri, 16 Sep 2011 13:12:40 +0700
> Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:
> 
>> Ngày 9/16/2011 12:40 PM, Anh K. Huynh viết:
>>>> Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not
>>>> know
>>> Lão Tử nói tiếng Anh hả trời. Giỏi quá :D
>> 子 曰: 知者不言,言者不知
>>
>> Được chưa? :)
>>
> 
> Ah Lão Tử nói tiếng Tàu. :D 
> 

Lão Tử chắc không ngờ lúc trước vui miệng nói 1 câu mà làm giờ đây bác
NVH choáng váng :D Mình gợi ý (đoán mò ý của HKA) là bác Hưng thay vì
trích những câu mình không biết (nếu bác biết tiếng Tàu thì xin lỗi, bỏ
qua nhé), thì dịch nó sang tiếng Việt, thí dụ như:

"Lão Tử nói: mấy đứa biết thì nó không nói, mấy đứa nói nhiều viết nhiều
là lũ chẳng biết cóc gì."

Bác HKA ác quá!

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/