[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] NVH vào Sài Gòn cuối tuần này...Le 16/09/2011 05:14, Hoang Tran a écrit :
> Sáng tạo thì không chắc, thích chọc ngoáy và tìm hiểu "nguồn cơn thấu
> đáo" thì cứ tạm coi cảm tính là có vẻ đúng. Nhưng mà theo đánh giá
> của /me là dân Linux user là thầy bói xem voi, đôi khi sờ được cái 
> đuôi tưởng là cả con voi ;-)

Rất thích và đồng ý với nhận xét này, nhưng cần thêm chữ "một bộ phận
không nhỏ" vào trước chữ "dân Linux", chứ không thì quơ đũa cả nắm.

Một số dân Linux (theo nghĩa là có dùng Linux) chỉ thấy 1 phần nhỏ của
vấn đề, rồi thích tổng quát hóa nó lên (mà tổng quát sai bét nhè). Hay
đôi khi tim được 1 tảng đá mà cứ như phát hiện ra châu Mỹ. Về điểm này
dân Windows không bị. Vài tháng trước có cái này:

Người dùng Firefox có IQ cao hơn người dùng IE
http://www.thongtincongnghe.com/article/26700

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/