[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hủy Saigon SFD 2011Xin chào mọi người,

Do hoạt động SFD 2011 cũng như bản thân SaigonLUG đã không còn đủ lực
lượng và sự quan tâm như những năm trước nên mình xin chính thức quyết
định hủy bỏ Saigon SFD 2011 năm nay. Cách đây một thời gian thì mình
cũng đã từng dự định rút lui khỏi community, nhưng mà vẫn còn lưu
luyến nhiều thứ. Tuy nhiên có lẽ là thời kì mình làm việc cùng anh em
trong cộng đồng đã qua...

Rất mong các bạn trẻ (đặc biệt là các bạn Doan, Quốc, Quang...) có thể
từng bước nắm giữ SaigonLUG và tạo ra một sân chơi chung cho những
người mê FOSS ở TP. HCM.

Cheers.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C