[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hủy Saigon SFD 2011----- Original Message -----
> From: "Nguyen Thai Ngoc Duy" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Friday, September 16, 2011 9:24:21 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Hủy Saigon SFD 2011
> 
> 2011/9/16 An Nguyen <[email protected]>:
> > Rất mong các bạn trẻ (đặc biệt là các bạn Doan, Quốc, Quang...) có
> > thể từng bước nắm giữ SaigonLUG và tạo ra một sân chơi chung cho
> > những người mê FOSS ở TP. HCM.
> 
> Đấy. Hăng hái quá hoá khổ. Cứ quan trọng hoá vấn đề.
> 
> Gần 10 năm trước VietLUG bao gồm những thành phần "tìm đến với nhau",
> vừa để học hỏi, vừa để vui chơi. Người ta nói hữu xạ tự nhiên hương.
> Đám nào đông đông.. hôi hôi.. tự nhiên người ta chú ý (giỡn). Thành
> ra ý tui chỗ gặp gỡ định kì là chỗ đó. Ờ nó chả khác gì ML hay IRC.
> Chỉ là một chỗ ai thích tới thì tới (đặc biệt là người mới).

+1 :)

> OSS những năm gần đây trở nên chuyên nghiệp, mất hết nét "ngây thơ"
> hồi nào.

SFD Hanoi năm nay đang định tìm về "bản ngã" đây :). Hãy chờ xem!!

Kind regards, 
Tuan