[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hủy Saigon SFD 2011On Fri, 16 Sep 2011 21:12:07 +0700 (ICT)
"Truong Anh. Tuan" <[email protected]> wrote:

> 
> ----- Original Message -----
> > From: "An Nguyen" <[email protected]>
> > To: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>,
> > "Saigon SFD" <[email protected]> Sent: Friday, September
> > 16, 2011 8:06:57 PM Subject: [saigonlug] Hủy Saigon SFD 2011
> 
> Hi An,
> 
> > Do hoạt động SFD 2011 cũng như bản thân SaigonLUG đã không còn đủ
> > lực lượng và sự quan tâm như những năm trước nên mình xin chính
> > thức quyết định hủy bỏ Saigon SFD 2011 năm nay. Cách đây một thời
> > gian thì mình cũng đã từng dự định rút lui khỏi community, nhưng
> > mà vẫn còn lưu luyến nhiều thứ. Tuy nhiên có lẽ là thời kì mình
> > làm việc cùng anh em trong cộng đồng đã qua...
> > 
> > Rất mong các bạn trẻ (đặc biệt là các bạn Doan, Quốc, Quang...)
> > có thể từng bước nắm giữ SaigonLUG và tạo ra một sân chơi chung
> > cho những người mê FOSS ở TP. HCM.
> 
> Anh hơi bất ngờ, rồi cũng lại không thấy bất ngờ lắm về quyết định
> này; nhưng thú thực là hơi buồn khi SFD không thể diễn ra tại
> TPHCM, nơi cộng đồng có số lượng cũng như trình độ, kinh nghiệm rất
> phong phú, thậm chí ở một số mặt còn mạnh hơn cả HN.
> 
> Nói thật là SFD Hanoi năm nay cũng có nhiều thời điểm tưởng chừng
> như không thể diễn ra được (hoặc chỉ là 1 buổi gặp nhỏ, hay một lớp
> học như những gì hoàn toàn có thể diễn ra trong những ngày bình
> thường khác). Nhưng với sự cố gắng của nhóm tổ chức, đến thời điểm
> này, tuy chưa thể nói trước có thành công hay không, nhưng chắc
> chắn SFD Hanoi 2011 sẽ diễn ra vào ngày mai.
> 
> Quay trở lại câu chuyện cảm xúc, suy nghĩ, cũng là người trong
> cuộc, và lại có dịp gặp mặt, trao đổi nhiều lần, anh có thể hiểu
> được cảm giác của An bây giờ (dù chỉ là 1 phần nhỏ, nhưng là phần
> chính). Chính anh cũng từng có những thời kỳ "khủng hoảng" đó khi
> tham gia các hoạt động cộng đồng FOSS ở VN; nhưng rất may, sự tham
> gia kịp thời vào các hoạt động sôi nổi của các bạn bè quốc tế giúp
> anh vượt qua được thời kỳ đó và bây giờ quay trở lại với FOSS VN.
> Anh không muốn đi sâu vào vấn đề cảm xúc riêng này, vì nó là mảnh
> đất riêng cho mỗi cá nhân; chỉ xin quay trở lại vấn đề cộng đồng
> FOSS.
> 
> Cộng đồng FOSS ở đâu cũng vậy, nhất là trong thời điểm chưa được tổ
> chức một cách bài bản, việc mỗi người một ý tưởng riêng, mục tiêu
> riêng, độ "nhiệt" trong các hoạt động cũng khác nhau... là 1 việc
> hoàn toàn bình thường.
> Trong tình hình em muốn làm nhiều điểu, nhưng chưa đủ sự ủng hộ,
> đồng lòng cùng các thành viên xung quanh, theo kinh nghiệm của cá
> nhân anh, cách tốt nhất là song song với việc thúc đẩy hoạt động
> trong cộng đồng gần gũi mình nhất (mà chưa đủ độ chín kia), hãy
> tham gia vào các hoạt động khác. FOSS thiếu gì hoạt động, thiếu gì
> cộng đồng ở "gần" (vượt lên khỏi nghĩa thông thường về địa lý) để
> An có thể tham gia, miễn là bản thân mình còn có nhiệt huyết; với
> mục đích tiếp tục nuôi lửa nhiệt huyết, để một ngày quay trở lại
> mạnh mẽ hơn, tiếp tục kéo đoàn tàu đi.
> 
> Anh hoàn toàn chia sẻ với một series ý tưởng An gửi lên mailing
> list mấy ngày gần đây. Anh nhấn mạnh lại để em biết bên cạnh em còn
> nhiều người nữa. Cố gắng lên!!
> Hãy luôn nhớ 1 trong những tư tưởng chủ đạo của FOSSier: mình thấy
> vấn đề; mình phải bắt tay vào giải quyết; nếu mình không làm thì ai
> sẽ làm đây? (ai cũng nghĩ thế thì càng tuyệt! :))
> 
> Vài dòng chia sẻ. Làm phiền cả những người nhận khác.
> Hẹn gặp lại chú em trong một ngày gần đây (anh sẽ còn đi quảng bá
> Fedora Community khắp nơi dài dài :)

Không dám làm phiền anh Tuấn, "riêng một góc trời".

Ở đâu đó cũng "riêng một góc trời". Mỗi trời riêng một góc.


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115