[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vn子 曰: 知者不言,言者不知

子 曰 : cái này là Lão Tử ? vậy thì sai rùi, cái này là Tử Nhật

Lão Tử viết thế này : 老子

Nghe nói chú Hưng giỏi tiếng Nhật phải không ?


2011/9/16 Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]>:
> 2011/9/16 Nguyen Vu Hung <[email protected]>:
>> Lão Tử nói: Those who know do not speak. Those who speak do not know
>
> Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít. Không nói không sai.
> -Nobita
>
>> Đạt đạo đại nhân ở vnoss biết hết cả rồi, nên không nói ra, chỉ nháy mắt cái
>> là hiểu.
>
> Nói nhiều tiền nhiều. Nói ít tiền ít. Không nói đói bỏ bu.
> -Consultant
> --
> Duy
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン