[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT- Một vài vấn đề về SFD và ubuntu-vn2011/9/16 Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]>:
> 子 曰: 知者不言,言者不知
>
> 子 曰 : cái này là Lão Tử ? vậy thì sai rùi, cái này là Tử Nhật

Viết 曰
Nhật 日

Đây là hai chữ khác nhau, nghĩa khác nhau.

>
> Lão Tử viết thế này : 老子

Viết là "Lão Tử" cũng được, nhưng viết là "Tử" cũng không sao
(Đừng lẫn với các công "Tử" khác nhé")


>
> Nghe nói chú Hưng giỏi tiếng Nhật phải không ?

# Từ "chú" ở đây là "chú cháu" hay "chú em" đấy nhỉ? ;)
# Mình vừa qua các tuổi tam thập nhi lập, hơi lỡ cỡ để gọi "chú" nhỉ? :)

Ơ, mình đang nói về Lão Giáo và ảnh hưởng của nó với người Việt;
không phải nói chuyện tiếng Nhật :)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/