[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hủy Saigon SFD 2011Chú Duy hôm nào ghé về cty cũ thăm anh em chứ.
 
Tran Van Tuan (Mr. Cyberedsun)
+84 903 355 908
Vintage car for rent: www.kelangthang.com/citroen

From: Nguyen Thai Ngoc Duy <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Friday, September 16, 2011 9:24 PM
Subject: Re: [saigonlug] Hủy Saigon SFD 2011

2011/9/16 An Nguyen <[email protected]>:
> Rất mong các bạn trẻ (đặc biệt là các bạn Doan, Quốc, Quang...) có thể
> từng bước nắm giữ SaigonLUG và tạo ra một sân chơi chung cho những
> người mê FOSS ở TP. HCM.

Đấy. Hăng hái quá hoá khổ. Cứ quan trọng hoá vấn đề.

Gần 10 năm trước VietLUG bao gồm những thành phần "tìm đến với nhau",
vừa để học hỏi, vừa để vui chơi. Người ta nói hữu xạ tự nhiên hương.
Đám nào đông đông.. hôi hôi.. tự nhiên người ta chú ý (giỡn). Thành ra
ý tui chỗ gặp gỡ định kì là chỗ đó. Ờ nó chả khác gì ML hay IRC. Chỉ
là một chỗ ai thích tới thì tới (đặc biệt là người mới).

OSS những năm gần đây trở nên chuyên nghiệp, mất hết nét "ngây thơ" hồi nào.
--
Duy

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <saigonlug+[email protected]>