[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Quên mật khẩu rootHi all

Mình lỡ quên mật khẩu root, có bác nào biết cách phục hồi thì giúp mình với.
Mình dùng Centos 6, dùng console, không có GUI.

Thanks all