[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Quên mật khẩu root----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Tiên Đàn" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, September 22, 2011 4:29:42 PM
> Subject: [saigonlug] Quên mật khẩu root
>
> Mình lỡ quên mật khẩu root, có bác nào biết cách phục hồi thì giúp
> mình với.
> Mình dùng Centos 6, dùng console, không có GUI.

Vào single mode [1] là reset được liền.

[1] http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/05/04/reset-mat-khau-root/

Kind regards,
Tuan