[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Quên mật khẩu rootLe 22/09/2011 11:29, Nguyễn Tiên Đàn a écrit :
> Hi all
> 
> Mình lỡ quên mật khẩu root, có bác nào biết cách phục hồi thì giúp mình với.
> Mình dùng Centos 6, dùng console, không có GUI.
> 
> Thanks all
> 

GUI chắc ý bạn là cái monitor ;-) Mình nghĩ là có thể lắp KVM vào. Không
thì liên hệ bên bán host, khá đơn giản.

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/