[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Quên mật khẩu rootNgày 9/22/2011 4:29 PM, Nguyễn Tiên Đàn viết:
Hi all

Mình lỡ quên mật khẩu root, có bác nào biết cách phục hồi thì giúp mình với.
Mình dùng Centos 6, dùng console, không có GUI.

Hiren Boot được làm từ Linux và do đó (?) cũng reset được Linux root passwd :)