[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Quên mật khẩu rootMình thường dùng 1 cái live CD sau đó chroot vào và đổi lại mật khẩu cho root

2011/9/22 Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]>
Hi all

Mình lỡ quên mật khẩu root, có bác nào biết cách phục hồi thì giúp mình với.
Mình dùng Centos 6, dùng console, không có GUI.

Thanks all

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <sai[email protected]>