[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Quên mật khẩu rootThanks all.

Mình thử cách của bác Tuấn và đã fix xong, he he.
Lần sau phải cẩn thận tí xíu.

2011/9/22 Chung Bui <[email protected]>:
> Mình thường dùng 1 cái live CD sau đó chroot vào và đổi lại mật khẩu cho
> root
>
> 2011/9/22 Nguyễn Tiên Đàn <[email protected]>
>>
>> Hi all
>>
>> Mình lỡ quên mật khẩu root, có bác nào biết cách phục hồi thì giúp mình
>> với.
>> Mình dùng Centos 6, dùng console, không có GUI.
>>
>> Thanks all
>>
>> --
>> You received this message because you're subscribed to the mailing list
>> "Saigon GNU/Linux User Group".
>> List Address: [email protected]  || List Archive:
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> <[email protected]>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>
>-- 
Nguyen Tien Dan
グェン・ティン・ダン