[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [saigonlug] OT: Đi ô tô từ Cần Thơ lên Sài GònHôm nay ăn gì ngon các bạn nhở?

Sent from my  phone
-----Original Message-----
From: Tũn
Sent:  29/09/2011 08:15:57
Subject:  Re: [saigonlug] OT: Đi ô tô từ Cần Thơ lên Sài Gòn

Hi anh Hưng

Anh có thể liên hệ nhà xe Thành Bưởi (07103699777)
Về chuyến xe thì theo em được biết cứ 1 tiếng là có 1 chuyển đi từ Cần Thơ
-> Sài Gòn. Thời gian cực kì linh động
Nếu anh ở trong thành phố cần thơ, khi đặt vé xe trước 20 phút xe chạy họ sẽ
đưa xe bus riêng đến đón anh về bến
Trên xe anh sẽ có nước uống - khăn lạnh và bánh ăn. Giá vé 90 000. Thời gian
3tiếng15 phút (từ bến xe Cần Thơ -> Bến xe Miền Tây SG)

Thanks

Vào 07:02 Ngày 29 tháng 9 năm 2011, Nguyễn Vũ Hưng
<[email protected]>đã viết:

> Chào các bác,
>
> Cho em hỏi OT một chút
>
> Đi ô tô từ Cần Thơ lên Sài Gòn thì nên đi xe gì, thời gian chạy là bao
> nhiêu?
> Chuyến xe muộn nhất đi từ Cần Thơ lên SG là mấy giờ?
>
> Cảm ơn các bác.
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <
> [email protected]>
>-- 
*We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that. *

-- 
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>