[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hội thảo: PMNM - ĐBSCLGửi các bác,

# Sorry for cross-posting

Đây là thông tin hội thảo Phần Mềm Mã Mở cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 8h30 - 18:00, ngày 8 tháng 10 năm 2011
Địa điểm: Hội Trường Tầng 4, Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Đường 3/2,
Ninh Kiều, Cần Thơ

Kính mong các bác quan tâm và tham gia!

https://sites.google.com/site/mekofoss/chuong-trinh-hoi-thao
https://sites.google.com/site/mekofoss/home

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/