[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hội thảo: PMNM - ĐBSCLHôm đó thi xong chắc chắn em sẽ tham gia :D
Mong gặp được nhiều anh em dưới đó :D

On Sep 30, 6:42 am, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> Gửi các bác,
>
> # Sorry for cross-posting
>
> Đây là thông tin hội thảo Phần Mềm Mã Mở cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long
>
> Thời gian: 8h30 - 18:00, ngày 8 tháng 10 năm 2011
> Địa điểm: Hội Trường Tầng 4, Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Đường 3/2,
> Ninh Kiều, Cần Thơ
>
> Kính mong các bác quan tâm và tham gia!
>
> https://sites.google.com/site/mekofoss/chuong-trinh-hoi-thaohttps://sites.google.com/site/mekofoss/home
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.http://www.facebook.com/nguyenvuhunghttp://nguyen-vu-hung.blogspot.com/