[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hội thảo: PMNM - ĐBSCL----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Vũ Hưng" <[email protected]>
> To: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "FOSSASIA" <[email protected]>
> Sent: Friday, September 30, 2011 1:42:19 AM
> Subject: [saigonlug] Hội thảo: PMNM - ĐBSCL
>
> Gửi các bác,
>
> # Sorry for cross-posting
>
> Đây là thông tin hội thảo Phần Mềm Mã Mở cho khu vực đồng bằng sông
> Cửu Long
>
> Thời gian: 8h30 - 18:00, ngày 8 tháng 10 năm 2011
> Địa điểm: Hội Trường Tầng 4, Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Đường
> 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ
>
> Kính mong các bác quan tâm và tham gia!
>
> https://sites.google.com/site/mekofoss/chuong-trinh-hoi-thao
> https://sites.google.com/site/mekofoss/home

Thấy Hưng có bài: "Tận dụng sức mạnh của cộng đồng để ứng dụng và phát
triển PMTDNM", share thêm cho 1 bài summary của anh sau khi đọc "The
Cathedral and The Bazaar" [1] trình bày trong SFD 2011 Hanoi vừa rồi.

[1] http://www.slideshare.net/TruongTuan1/foss-development-collaboration

P.S. Lại một FOSS event nữa không có đại ca Nghĩa tham gia rồi. Chưa
tham dự đã thấy chán :)


Kind regards,
Tuan