[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hội thảo: PMNM - ĐBSCLanh hung quen ban dang hong phuc khong

Vào Thứ sáu, ngày 30 tháng chín năm 2011, Truong Anh. Tuan<[email protected]> đã viết:
>
> ----- Original Message -----
>> From: "Nguyễn Vũ Hưng" <[email protected]>
>> To: "SaigonLUG Mailing List" <[email protected]>, "FOSSASIA" <[email protected]>
>> Sent: Friday, September 30, 2011 1:42:19 AM
>> Subject: [saigonlug] Hội thảo: PMNM - ĐBSCL
>>
>> Gửi các bác,
>>
>> # Sorry for cross-posting
>>
>> Đây là thông tin hội thảo Phần Mềm Mã Mở cho khu vực đồng bằng sông
>> Cửu Long
>>
>> Thời gian: 8h30 - 18:00, ngày 8 tháng 10 năm 2011
>> Địa điểm: Hội Trường Tầng 4, Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ, Đường
>> 3/2, Ninh Kiều, Cần Thơ
>>
>> Kính mong các bác quan tâm và tham gia!
>>
>> chuong trinh hoi thao | mekofoss <https://sites.google.com/site/mekofoss/chuong-trinh-hoi-thao>
>> home | mekofoss <https://sites.google.com/site/mekofoss/home>
>
> Thấy Hưng có bài: "Tận dụng sức mạnh của cộng đồng để ứng dụng và phát
> triển PMTDNM", share thêm cho 1 bài summary của anh sau khi đọc "The
> Cathedral and The Bazaar" [1] trình bày trong SFD 2011 Hanoi vừa rồi.
>
> [1] http://www.slideshare.net/TruongTuan1/foss-development-collaboration
>
> P.S. Lại một FOSS event nữa không có đại ca Nghĩa tham gia rồi. Chưa
> tham dự đã thấy chán :)
>
>
> Kind regards,
> Tuan
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>

--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.