[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Hội thảo: PMNM - ĐBSCL

Vào 20:42 Ngày 30 tháng 9 năm 2011, Tũn <[email protected]> đã viết:
anh hung quen ban dang hong phuc khong
Nghe đồn hôm ấy chị ấy không có ở Việt Nam :P.


--
OpenPGP key: D1495710