[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)Tất nhiên là được ;)

2011/10/4 Nguyễn Hải Nam <[email protected]>
Công việc này hấp dẫn đấy! Mình đăng lại trên mục tuyển dụng ở
www.thongtincongnghe.com được không?

Le 04/10/2011 14:15, Viet Huynh a écrit :
> Chào mọi người,
>
> Công ty mình đang cần tuyển 2 ứng viên cho công việc quản trị, bảo mật
> hệ thống. Ưu tiên sinh viên mới ra trường có 2-3 năm kinh nghiệm TÌM
> HIỂU, làm việc với Linux.
>
> Mô tả công việc:
> - Quản trị vài trăm server.
> - Cài đặt, cấu hình và tối ưu các ứng dụng, dịch vụ chạy dưới nền
> Redhat, CentOS, BSD.
> - Theo dõi, phân tích xử lý sự cố, bảo mật hệ thống.
> - Tài liệu hóa quy trình vận hành hệ thống.
>
> Yêu cầu:
> - Sự “máu lửa”, nhiệt tình trong công việc.
> - Khả năng nghiên cứu tốt (R&D), có hiểu biết về bảo mật.
> - Có kỹ năng lập trình ở mức hệ thống: C, Python, Java, ...
> - Hiểu biết về:
>   + Webserver: Nginx, Squid, Memcached, Redis.
>   + Monitor tools: Nagios, Cacti, MRTG, ...
>   + Load balancing: LVS, HAproxy, ...
>   + Hệ thống storage: GlusterFS, Lustre, HDFS, ...
> - Đọc hiểu tiếng Anh tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng viết tài
> liệu, ...
>
> Mức lương: thỏa thuận.
>
> Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
>
> --
> Viet Huynh
>
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>


--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Viet Huynh