[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)Bạn cho biết thêm tên và quy mô công ty đi, tên người liên lạc nữa (tên
đầy đủ)? Thì mới đăng được ;-)

Le 04/10/2011 14:39, Viet Huynh a écrit :
> Tất nhiên là được ;)
> 
> 2011/10/4 Nguyễn Hải Nam <[email protected] <mailto:[email protected]>>
> 
>   Công việc này hấp dẫn đấy! Mình đăng lại trên mục tuyển dụng ở
>   www.thongtincongnghe.com <http://www.thongtincongnghe.com> được không?
> 
>   Le 04/10/2011 14:15, Viet Huynh a écrit :
>   > Chào mọi người,
>   >
>   > Công ty mình đang cần tuyển 2 ứng viên cho công việc quản trị, bảo mật
>   > hệ thống. Ưu tiên sinh viên mới ra trường có 2-3 năm kinh nghiệm TÌM
>   > HIỂU, làm việc với Linux.
>   >
>   > Mô tả công việc:
>   > - Quản trị vài trăm server.
>   > - Cài đặt, cấu hình và tối ưu các ứng dụng, dịch vụ chạy dưới nền
>   > Redhat, CentOS, BSD.
>   > - Theo dõi, phân tích xử lý sự cố, bảo mật hệ thống.
>   > - Tài liệu hóa quy trình vận hành hệ thống.
>   >
>   > Yêu cầu:
>   > - Sự “máu lửa”, nhiệt tình trong công việc.
>   > - Khả năng nghiên cứu tốt (R&D), có hiểu biết về bảo mật.
>   > - Có kỹ năng lập trình ở mức hệ thống: C, Python, Java, ...
>   > - Hiểu biết về:
>   >  + Webserver: Nginx, Squid, Memcached, Redis.
>   >  + Monitor tools: Nagios, Cacti, MRTG, ...
>   >  + Load balancing: LVS, HAproxy, ...
>   >  + Hệ thống storage: GlusterFS, Lustre, HDFS, ...
>   > - Đọc hiểu tiếng Anh tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng
>   viết tài
>   > liệu, ...
>   >
>   > Mức lương: thỏa thuận.
>   >
>   > Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
>   >
>   > --
>   > Viet Huynh
>   >
>   >
>   > --
>   > You received this message because you're subscribed to the mailing
>   list
>   > "Saigon GNU/Linux User Group".
>   > List Address: [email protected]
>   <mailto:[email protected]> || List Archive:
>   > http://groups.google.com/group/saigonlug
>   > To unsubscribe from this group, send email to
>   > <[email protected]
>   <mailto:saigonlug%[email protected]>>
> 
> 
>   --
>   Nguyễn Hải Nam
> 
>   Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
> 
>   --
>   You received this message because you're subscribed to the mailing
>   list "Saigon GNU/Linux User Group".
>   List Address: [email protected]
>   <mailto:[email protected]> || List Archive:
>   http://groups.google.com/group/saigonlug
>   To unsubscribe from this group, send email to
>   <[email protected]
>   <mailto:saigonlug%[email protected]m>>
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Viet Huynh
> 
> 
> -- 
> You received this message because you're subscribed to the mailing list
> "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected] || List Archive:
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to
> <[email protected]>


-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/