[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)Em muốn làm công việc này . Em làm việc với Linux cũng dã 3 năm rồi nhưng mà chỉ chủ yếu là với lập trình là chính chứ chưa tìm hiểu nhiều về server .

Về bảo mật em cũng có 1 số kiến thức căn bản vì em có tham gia 1 nhóm sec ở trường em , tuy nhiên có lẽ ko đủ với yêu cầu .

Tiếc quá :(