[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)On Wed, 5 Oct 2011 09:26:44 +0700
Viet Huynh <[email protected]> wrote:

> Hi Nam,
> 
> Quy mô công ty hiện tại có khoảng 700 nhân viên, làm media online.
> Nếu bạn nào có hứng thú với công việc trên thì cứ liên lạc qua email
> [email protected], tên mình là Huỳnh Tuấn Việt, lúc đó sẽ trao
> đổi thêm về những thông tin chi tiết hơn.

Xin apply vô nha. Link của mình nè
  http://metakyanh.sarovar.org/cv.txt.html 

:D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115