[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)On Wed, 5 Oct 2011 10:17:40 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> KyAnh đợi đợt 2114 nha

A, không dám tranh với Hung Nguyen =))

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115