[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)Các đồng chí thích ứng tuyển vào làm lính tay Việt thì ứng tuyển, còn
không thì miễn chém gió nha. Há há, chém gió là mềnh kb à.

J/k. :D

2011/10/5 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Wed, 5 Oct 2011 10:33:19 +0700
> Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Chết, anh cứ nói vậy, mang tiếng quá :))
>
> Vậy a nhường em một chiêu :D
>
>>
>> 2011/10/5 Anh K. Huynh <[email protected]>
>>
>> > On Wed, 5 Oct 2011 10:17:40 +0700
>> > Hung Nguyen <[email protected]> wrote:
>> >
>> > > KyAnh đợi đợt 2114 nha
>> >
>> > A, không dám tranh với Hung Nguyen =))
>> >
>> > --
>> > Anh Ky Huynh @ ICT
>> > Registered Linux User #392115
>> >
>> > --
>> > You received this message because you're subscribed to the
>> > mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
>> > List Address: [email protected]  || List Archive:
>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>> > To unsubscribe from this group, send email to <
>> > [email protected]>
>> >
>>
>>
>>
>
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn