[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)On Wed, 5 Oct 2011 17:28:27 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Các đồng chí thích ứng tuyển vào làm lính tay Việt thì ứng tuyển,
> còn không thì miễn chém gió nha. Há há, chém gió là mềnh kb à.
> 
> J/k. :D

Nghe đồn Skunkworks đang tuyển sếp của S1k nhỉ :))

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115