[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(OT) Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)On Wed, 5 Oct 2011 17:28:27 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> Các đồng chí thích ứng tuyển vào làm lính tay Việt thì ứng tuyển,
> còn không thì miễn chém gió nha. Há há, chém gió là mềnh kb à.
> 
> J/k. :D

SaigonLUG đang tuyển "người iu" cho nhân vật này này
   http://vonhudieu.net/zen/picture.php?/192/category/11

Hố hố, anh em nhảy vô chém nha :D Kỳ Anh dzjot đây, không thì tay An
nó đập bể đầu :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115