[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] (OT) Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)2011/10/6 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Wed, 5 Oct 2011 17:28:27 +0700
> An NGUYEN <[email protected]> wrote:
>
>> Các đồng chí thích ứng tuyển vào làm lính tay Việt thì ứng tuyển,
>> còn không thì miễn chém gió nha. Há há, chém gió là mềnh kb à.
>>
>> J/k. :D
>
> SaigonLUG đang tuyển "người iu" cho nhân vật này này
>   http://vonhudieu.net/zen/picture.php?/192/category/11
>
> Hố hố, anh em nhảy vô chém nha :D Kỳ Anh dzjot đây, không thì tay An
> nó đập bể đầu :D

móa, ảnh trông gớm chết mà cũng post.

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn