[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] (OT) Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)On Thu, 6 Oct 2011 13:46:03 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

> ku An hồi xưa nhìn dễ thương lắm, giờ đỡ nhiều rồi

aka An nó lại trách /me chụp xấu, chắc chưa biết chup hình :D Để bữa
sau thuê An làm mẫu tiếp hehe 

chạy dài ... 

> 
> 2011/10/6 An NGUYEN <[email protected]>
> 
> > 2011/10/6 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > > On Wed, 5 Oct 2011 17:28:27 +0700
> > > An NGUYEN <[email protected]> wrote:
> > >
> > >> Các đồng chí thích ứng tuyển vào làm lính tay Việt thì ứng
> > >> tuyển, còn không thì miễn chém gió nha. Há há, chém gió là
> > >> mềnh kb à.
> > >>
> > >> J/k. :D
> > >
> > > SaigonLUG đang tuyển "người iu" cho nhân vật này này
> > >   http://vonhudieu.net/zen/picture.php?/192/category/11
> > >
> > > Hố hố, anh em nhảy vô chém nha :D Kỳ Anh dzjot đây, không thì
> > > tay An nó đập bể đầu :D
> >
> > móa, ảnh trông gớm chết mà cũng post.
> >
> > --
> > An NGUYEN || System Administrator
> > Skunkworks.vn
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the
> > mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115