[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)2011/10/5 Linux <[email protected]>:
> Em muốn làm công việc này . Em làm việc với Linux cũng dã 3 năm rồi nhưng mà
> chỉ chủ yếu là với lập trình là chính chứ chưa tìm hiểu nhiều về server .
>
> Về bảo mật em cũng có 1 số kiến thức căn bản vì em có tham gia 1 nhóm sec ở
> trường em , tuy nhiên có lẽ ko đủ với yêu cầu .
>
> Tiếc quá :(

Bạn cứ nộp thử rồi phỏng vấn thử thôi, sợ gì? :D


-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn