[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hội thảo: PMNM - ĐBSCLOk!

Trúc có đến không?
Có lẽ không anh ơi. Vì một vài lý do :((. Em sẽ cố gắng có mặt trong các sự kiện khác. Anh đi hôm nào, bay thẳng ra Cần Thơ à?
--
OpenPGP key: D1495710