[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hội thảo: PMNM - ĐBSCL2011/10/7 Le Kien Truc <[email protected]>:
>> Ok!
>> Trúc có đến không?
>
> Có lẽ không anh ơi. Vì một vài lý do :((. Em sẽ cố gắng có mặt trong các sự
> kiện khác. Anh đi hôm nào, bay thẳng ra Cần Thơ à?

Anh bay thẳng Hà Nội - Cần Thơ; mất có hai tiếng; nhanh hơn từ SG
xuống Cần Thơ đi xe đò.

Btw, tối chủ nhật và sáng thứ 2 anh ở SG đấy, hú đi cà phê không?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/