[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hội thảo: PMNM - ĐBSCL

Btw, tối chủ nhật và sáng thứ 2 anh ở SG đấy, hú đi cà phê không?

Tối chủ nhật đi anh. Thật ra có anh đại diện cộng đồng rồi nên em hông cần theo ^^. Mong là mấy bác ở trên có khát vọng đổi thay :)). Chứ cộng đồng cũng đang máu lắm nhưng em cứ khuyên từ từ chưa đúng lúc :D.
--
OpenPGP key: D1495710