[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)==! ... vâng , thì em cũng đang đấu tranh tư tưởng lắm , vì ngoài kiến thức học ở trường với kinh nghiệm 3 năm xài Linux ra em hầu như chả có gì cả ạ ==!
trong mấy cái Requirement em chả đáp ứng đc cái gì cả ==!