[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hội thảo: PMNM - ĐBSCLMấy hội thẩu dạng này thường nghe có mùi business. Xin lỗi các bác, em
là thằng nghĩ gì nói nấy. Nếu mà em thích làm business thì em cứ nói
huỵch toẹt ra, anh có lợi thì tôi cũng có lợi. Em không thấy lí do nào
để phải cứ dựng lên hình ảnh học sinh sinh viên nghèo, hình ảnh môi
trường giáo dục, hình ảnh văn phòng chính phủ để làm proxy và load
balancer.

Nếu muốn có load balancer ư? Hãy dùng nginx, nhãn hiệu được các
sysadmins khuyên dùng! =]] =]]