[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tuyển nhân viên bảo mật Linux (HCM)2011/10/7 Linux <[email protected]>:
> ==! ... vâng , thì em cũng đang đấu tranh tư tưởng lắm , vì ngoài kiến thức
> học ở trường với kinh nghiệm 3 năm xài Linux ra em hầu như chả có gì cả ạ
> ==!
> trong mấy cái Requirement em chả đáp ứng đc cái gì cả ==!

Zip, zip, zip... Bạn lại tiếp tục trình bày nữa rồi. Chả có việc gì để
phải gọi là đấu tranh tư tưởng ở đây cả. Đời người ngắn ngủi lắm,
phang đại đê.

PS: Bạn ở quận nào, hôm nào mình mời bạn ly cà phê.

An.

-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn